Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent het bedelverbod

Geldend van 29-09-2016 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit bedelverbod artikel 2:65 APV 2015

Het college van de gemeente Lelystad

Gelet op het bepaalde in artikel 2:65 van de Algemene Plaatselijke Verordening Lelystad

Overwegende dat:

 • -

  door de politie is geconstateerd dat door maatschappelijke veranderingen er meer wordt gebedeld wat de nodige overlast veroorzaakt

 • -

  dat het bedelen soms gepaard gaat met emotioneel en agressief gedrag wat als hinderlijk of bedreigend kan worden ervaren;

 • -

  Dat het wenselijk is dat tegen dit hinderlijke bedelgedrag handhavend kan worden opgetreden;

 • -

  Het college gebieden aan kan wijzen waar het verboden is op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken;

 • -

  deze gebieden duidelijk moeten zijn omschreven;

 

Besluit :

I Aan te wijzen de volgende gebieden in Lelystad waarin het is verboden om op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken.

 • -

  Alle winkelcentragebieden en wijkwinkelcentra.

 • -

  Bataviahaven.

 • -

  Op en rond trein- en busstations.

 • -

  Carpoolstrook A6 Larserplein.

 • -

  Horecaplein de Stelling.

 • -

  Op en rond Oostvaardersplassen.

 • -

  Natuurpark Lelystad.

 • -

  Crematorium en Uitvaartcentrum Ölandhorst.

 

II te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag nadat dit besluit is bekendgemaakt

 

Lelystad, 30 augustus 2016.

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,