Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent intergemeentelijke adviescommissie behandeling bezwaarschriften Verordening intergemeentelijke adviescommissie inzake de behandeling van bezwaarschriften 2016

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent intergemeentelijke adviescommissie behandeling bezwaarschriften Verordening intergemeentelijke adviescommissie inzake de behandeling van bezwaarschriften 2016
Citeertitel Verordening intergemeentelijke adviescommissie inzake de behandeling van bezwaarschriften 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 149 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening intergemeentelijke adviescommissie behandeling van bezwaarschriften van de gemeente Vaals 2009.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2016 nieuwe regeling

19-09-2016

Gemeenteblad, 2016, 130612

2016-BD-045