Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-Holland

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-Holland
Citeertitel Uitvoeringsregeling bezoldiging provincie Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 158, lid 1, sub d; Ambtenarenwet, artikelen 125 en 134; artikel 3.3.5 lid 2 van de CAP

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018. Indien het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2017, treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het besluit wordt geplaatst, en werkt het besluit terug tot en met 1 januari 2018. De wijziging gepubliceerd in pb 2017, 5574 is nog steeds geldig in tegenstelling tot de vermelding van 1 januari 2018 als uitwerkingtredinsdatum vermeld bij de wetstechnische gegevens. Het ging om een nieuwe bijlage 1 welke is opgenomen in de versie welke op de tweede plaats in het schema is opgenomen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 artikelen 1; 4; 5; 9; 9a; 10; 10b; 10c; 13; 19; 19a; 20 zijn gewijzigd. Considerans is gewijzigd. Vervallen zijn de artikelen 2 en 3.

21-12-2004

Prov. Blad 2017, 5835

PZH-2017-615933259
01-01-2018 01-01-2018 vervangen van bijlage 1

21-12-2004

Prov. Blad 2017, 5574

PZH-2017-618261711
12-09-2017 01-07-2017 01-01-2018 vervangen van bijlage 1

21-12-2004

Prov. Blad 2017, 3964

PZH-2017-610756322
08-06-2017 01-07-2016 12-09-2017 wijziging van art. 12 en 13.

21-12-2004

Prov. Blad 2017, 2465

PZH-2017-595101040
01-01-2017 08-06-2017 wijziging van art. 8, onderdeel e; Bijlage 1, onderdeel c en d.

21-12-2004

Prov. Blad 2016, 7034

PZH-2016-57813688
01-07-2016 01-01-2017 wijziging van de artikelen 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 9a, 10, 10b, 10c, 10d, 11, 13, 14, 16. Vervallen zijn de artikelen 6, 9 leden 6 en 7, 10a, 12, 12a, 17, 18. Nieuw lid 10e, nieuw artikel 19a.

21-12-2004

Prov. Blad 2016, 3553

PZH-2016-550001844