Vaststelling deelsubsidieplafonds Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

Geldend van 28-09-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Vaststelling deelsubsidieplafonds Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013
Citeertitel Vaststelling deelsubsidieplafonds Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp cultuur en recreatie
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het deelplafond voor §3 vast te stellen op € 200.000 en het deelplafond voor §4 (met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2016) vast te stellen op € 200.000

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2016 nieuwe regeling

06-09-2016

Prov. Blad 2016, nr. 5188

PZH-2016-564844144