Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels betreffende ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Zandvoort

Geldend van 14-03-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort houdende regels betreffende ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Zandvoort
Citeertitel Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Zandvoort 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 65 AWR
  2. art. 231 Gemw
  3. art. 242 Gemw
  4. art. 244 Gemw
  5. art. 4:81 Awb

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De 'Instructies inzake het verlenen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen' van 18-8-2009 worden ingetrokken.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2014 nieuwe regeling

25-02-2014

www.zandvoort.nl, 13-03-2014

2014/02/000704