Klachtenregeling ongewenst gedrag 2016

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Klachtenregeling ongewenst gedrag 2016
Citeertitel Klachtenregeling ongewenst gedrag 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp personeelsbeleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 158, lid 1 onderdeel c; Ambtenarenwet, artikelen 125 en 134.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018. Indien het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2017, treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het besluit wordt geplaatst, en werkt het besluit terug tot en met 1 januari 2018.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018 wijziging van de artikelen 5; 6; 7 en opschrift van art. 11.

05-07-2016

Prov. Blad 2017, 5833

PZH-2017-615933259
01-08-2016 01-01-2018 nieuwe regeling

05-07-2016

Prov. Blad 2016, 4188

DOS-2016-0002709