Nadere regels Basissubsidies en Activiteitensubsidies Valkenburg aan de Geul 2016.

Geldend van 01-05-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels Basissubsidies en Activiteitensubsidies Valkenburg aan de Geul 2016.
Citeertitel Nadere regels Basissubsidies en Activiteitensubsidies Valkenburg aan de Geul 2016.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4, lid 1 en lid 2 van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2016 Onbekend

26-04-2016

Onbekend

Onbekend