Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Dronten houdende regels omtrent onderzoeken naar door het college gevoerde bestuur (Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid)

Geldend van 17-06-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Dronten houdende regels omtrent onderzoeken naar door het college gevoerde bestuur (Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid)
Citeertitel Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp inrichting en werkwijze van het gemeentebestuur
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2020 artikel 1, 3, 5

28-05-2020

gmb-2020-151294

B20.000062
21-11-2003 17-06-2020 nieuwe regeling

25-09-2003

Gemeenteblad 2003, nr. 21

310170