Regeling vervallen per 01-01-2018

Besluit van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2016, PZH-2016-553782179 tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 2016 (Prov. Blad 2016, 3120) en gewijzigd bij besluit van 12 september 2017 (Prov. Blad 2017, 4096)

Geldend van 21-09-2017 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2016, PZH-2016-553782179 tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 2016 (Prov. Blad 2016, 3120) en gewijzigd bij besluit van 12 september 2017 (Prov. Blad 2017, 4096)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp natuur en landschap
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Na de openstellingsperiode kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Daarna, in september 2017 zijn nog deelplafonds gewijzigd. De uitwerkingtredingsdatum is gezet op 1 januari 2018.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2017 01-01-2018 wijziging van artikel 2.

24-05-2016

Prov. Blad 2017, 4096

PZH-2017-610777128
01-06-2016 21-09-2017 Nieuwe regeling

24-05-2016

Prov. Blad 2016, 3120

PZH-2016-553782179