Verordening op de organisatie van het financieel beheer van het waterschap Rijn en IJssel

Geldend van 28-03-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening op de organisatie van het financieel beheer van het waterschap Rijn en IJssel
Citeertitel Verordening op de organisatie van het financieel beheer van het waterschap Rijn en IJssel
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp financiën – belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 108

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening op de organisatie van het financieel beheer van het waterschap Rijn en IJssel die is ingetrokken met ingang van 1 januari 2009.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2009 nieuwe regeling

27-03-2009

Publicatieblad, 2006, 01

Onbekend.