Regeling vervallen per 20-04-2017

Erfgoedverordening gemeente Uden 2010

Geldend van 01-10-2010 t/m 19-04-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening gemeente Uden 2010
Citeertitel Erfgoedverordening gemeente Uden 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenwet 1988

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Verordening vervangt de Monumentenverordening 1994

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010 20-04-2017 Nieuwe regeling

08-07-2010

Infopagina 08-09-2010

2010/34