Verordening leerlingenvervoer gemeente Lochem 2016

Geldend van 01-05-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening leerlingenvervoer gemeente Lochem 2016
Citeertitel Verordening leerlingenvervoer gemeente Lochem 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op het primair Onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voorgezet onderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2016 01-04-2016 Nieuwe regeling

18-04-2016

digitaal Gemeenteblad, 28 april 2016

Onbekend