Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016

Geldend van 14-03-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

Gelet op:

  • -

    artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

    de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

  • -

    de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente De Ronde Venen 2015.

Overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen voor het beleid over en de uitvoering van te verstrekken voorzieningen op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

b e s l u i t :

vast te stellen de

-Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016

in te trekken de

-Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2015

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 16 februari 2016 te Mijdrecht.
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,
de secretaris, de burgemeester,
Lilian Schreurs Maarten Divendal

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016 per 1 januari 2017