Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar 2016
Citeertitel Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 231 Gemeentewet, de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en artikel 1 Wet WOZ

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016 nieuwe regeling

02-01-2016

GVOP en het Bussums-, Naarder- en MuiderNieuws op 24 februari 2016

Onbekend