Regeling vervallen per 10-01-2024

Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren 2016

Geldend van 24-03-2016 t/m 09-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren 2016
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016 10-01-2024 Onbekend

27-01-2016

Onbekend

RV2016.018