Regeling vervallen per 04-07-2019

Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 03-07-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2016
Citeertitel Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 04-07-2019 nieuwe regeling

10-11-2015

Elektronisch gemeenteblad 7 januari 2016

B15.0410