Regeling vervallen per 02-04-2019

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Geldend van 02-04-2019 t/m 01-04-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Belastingsamenwerking West-Brabant
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2019 02-04-2019 6e wijziging

01-04-2019

4e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant, inwerkingtreding 1 januari 2016, bekendmaking Staatscourant 2015, nr 14196 22 mei 2015;

Staatscourant 2019 nr. 18391