APV 2015 (Uitvoeringsbesluit parkeren grote voertuigen)

Geldend van 21-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling APV 2015 (Uitvoeringsbesluit parkeren grote voertuigen)
Citeertitel Uitvoeringsbesluit APV Middelburg 2015 v.w.b. parkeren grote voertuigen (art. 5.8 lid 2)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 5.8 lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-2016 Nieuwe regeling

05-01-2016

De Faam, 13-01-2016

Zaaknummer 137752