Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016

Geldend van 25-12-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelasting 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 220
  2. Gemeentewet, artikel 220a
  3. Gemeentewet, artikel 220b
  4. Gemeentewet, artikel 220c
  5. Gemeentewet, artikel 220d
  6. Gemeentewet, artikel 220e
  7. Gemeentewet, artikel 220f
  8. Gemeentewet, artikel 220h

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2015 nieuwe regeling

10-12-2015

officiële bekendmakingen

Onbekend