Reglement Burgelijke Stand 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement Burgelijke Stand 2016
Citeertitel Reglement Burgelijke Stand 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, art. 16
  2. Besluit Burgerlijke Stand van 1994, art. 1 t/m 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 Nieuw

01-12-2015

www.officielebekendmakingen.nl, 8-1-2016

451583