Regeling vervallen per 18-07-2023

Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

Geldend van 01-01-2016 t/m 17-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Houten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders
Citeertitel Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 35 lid 1 Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 18-07-2023 nieuwe regeling

22-12-2015

Gemeenteblad

BWV15.0488