Volmachtbesluit Programmamanager Basismobiliteit

Geldend van 29-10-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Volmachtbesluit Programmamanager Basismobiliteit
Citeertitel Volmachtbesluit Programmamanager Basismobiliteit
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 171

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2015 Nieuwe regeling

08-09-2015

'Brummense Berichten', 28-10-2015

15.005980