Volmachtbesluit Programmamanager Basismobiliteit

Geldend van 29-10-2015 t/m heden

Intitulé

Volmachtbesluit Programmamanager Basismobiliteit

De burgemeester van Brummen;

Gelet op artikel 171 van de gemeentewet;

besluit:

  • 1.

    volmacht te verlenen aan de Programmamanager Basismobiliteit van de door de colleges van Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen op te richten – en op de Wet gemeenschappelijke regelingen gebaseerde – bedrijfsvoeringorganisatie Basismobiliteit, tot het moment van oprichting in dienst van de gemeente Zutphen, om namens hem de benodigde privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten in het kader van de implementatie en opstart van deze bedrijfsvoeringorganisatie, totdat de gemeenschappelijke regeling in werking is getreden. De Programmamanager Basismobiliteit is gebonden aan het op 8 september 2015 vastgestelde Bedrijfsplan ter zake en aan de daarin aangegeven financiële kaders;

  • 2.

    dat dit besluit daags nadat het is bekendgemaakt, in werking treedt.

Ondertekening

Aldus besloten in de B&W-vergadering d.d. 8 september 2015
de gemeentesecretaris, drs. E.V. Schmitz
de burgemeester, A. van Hedel