Regeling vervallen per 09-03-2023

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent grondwater (Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant)

Geldend van 09-04-2020 t/m 08-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent grondwater (Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant)
Citeertitel Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp natuur en landschap, water
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2020 09-03-2023 artikel 1, 4

31-03-2020

prb-2020-2098

C2260390/4662466
07-09-2018 09-04-2020 artikel 2

27-08-2018

prb-2018-6573

C2222518/4372570
22-12-2015 07-09-2018 nieuwe regeling

08-12-2015

Provinciaal Blad, 2015, 155

S0306615