Peilbesluit Braakman e.o.

Geldend van 23-12-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Scheldestromen
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Peilbesluit Braakman e.o.
Citeertitel Peilbesluit Braakman e.o.
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp waterbeheer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-21944 exb-2017-21945 exb-2017-21946

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterwet, art. 5.2
  2. Waterverordening Zeeland, hoofdstuk 5, paragraaf 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2015 Nieuwe regeling

16-12-2015

Waterschapsblad 22 december 2015, nr. 9830

2015033828