Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregel Bijzondere recreatieve voorzieningen/accommodaties

Geldend van 19-12-2015 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Bijzondere recreatieve voorzieningen/accommodaties
Citeertitel Beleidsregel bijzondere recreatieve voorzieningen/accommodaties 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Uden 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervangt de beleidsregel 560.1 Openluchtrecreatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2015 01-01-2015 01-01-2024 Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 18 december 2015

Collegebesluit 15 december 2015