Regeling vervallen per 01-01-2018

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2017

Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Terschelling
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2017
Citeertitel Toeristenbelastingverordening 2017
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Toeristenbelatsing 2017
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 01-01-2018 nieuwe tarieven

22-11-2016

De Terschellinger

Onbekend
01-01-2016 01-01-2017 nieuwe tarieven

22-09-2015

De Terschellinger

Onbekend
15-12-2015 01-01-2015 30-12-2016 nieuwe tarieven

16-12-2014

De Terschellinger

Onbekend