Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015

Geldend van 14-12-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Zaanstad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015
Citeertitel Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Jeugdwet
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2015 01-01-2015 Onbekend

25-09-2014

Gemeenteblad 2015, nr. 120174

2014/191743