Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2016

Geldend van 19-12-2015 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Olst-Wijhe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2016
Citeertitel Verordening toeristenbelasting 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 216 en 224

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening lijkbezorgingrechten 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van de gemeente Olst-Wijhe van 10 november 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2015 01-01-2017 Nieuwe regeling

14-12-2015

Gemeenteblad 2015, 122697

Raadsstuk 2015/59