Richtlijnen opladen van de elektrische auto

Geldend van 01-12-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oostzaan
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Richtlijnen opladen van de elektrische auto
Citeertitel Richtlijnen opladen van de elektrische auto
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160 lid 1 sub a.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2015 nieuwe regeling

15-07-2015

Gemeenteblad, 23 november 2015

14-009077