Regeling vervallen per 01-01-2023

Strategisch Omgevingsbeleidsplan 2015-2018

Geldend van 26-01-2016 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Strategisch Omgevingsbeleidsplan 2015-2018
Citeertitel Strategisch Omgevingsbeleidsplan 2015-2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid
Externe bijlagen exb-2017-32983 exb-2017-32984

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tekst in PDF formaat

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2016 01-01-2023 typefout in titel gecorrigeerd

03-11-2015

www.heusden.nl, collegebesluiten 3-11-2015

434548