Regeling vervallen per 01-01-2017

Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2016
Citeertitel Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2016
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2016-33215 exb-2016-33216 exb-2016-33217

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 110
  2. Waterschapswet, art. 113, lid 1
  3. Waterschapsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2015. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 01-01-2017 nieuwe regeling

03-11-2015

Elektronisch waterschapsblad, 11-11-2015

Onbekend.