Verordening behandeling bezwaarschriften

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening behandeling bezwaarschriften
Citeertitel Verordening behandeling bezwaarschriften
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13
  2. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt m.i.v. 01-01-2016 de Verordening commissie bezwaarschriften Middelburg 2006

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016 Nieuwe regeling

28-09-2015

De Faam, 11-11-2015

Raadsstuk 15-143