Regeling vervallen per 02-10-2017

Beleidsregel Onderwijsachterstandenbeleid / Voorschoolse educatie 2016

Geldend van 01-08-2015 t/m 01-10-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel Onderwijsachterstandenbeleid / Voorschoolse educatie 2016
Citeertitel Beleidsregel Onderwijsachterstandenbeleid / Voorschoolse educatie 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2015 01-08-2015 02-10-2017 Nieuwe regeling

29-06-2015

Gemeenteblad, 2015, 73193 (10 augustus 2015)

Z65514 BW15-01975