Reglement voor de Welstandscommissie van de gemeente Zeewolde

Geldend van 05-04-1995 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeewolde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement voor de Welstandscommissie van de gemeente Zeewolde
Citeertitel Reglement Welstandscommissie Zeewolde
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet art. 8, lid 6
  2. Woningwet art. 12
  3. Woningwet art. 12a
  4. Woningwet art. 12b
  5. Woningwet art. 12c
  6. Woningwet art. 44
  7. Bouwverordening gemeente Zeewolde, hoofdstuk 9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het op 16 december 1993 vastgestelde Reglement voor de Welstandscommissie van de gemeente Zeewolde. Datum inwerkingtreding bij benadering ingevuld.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-1995 nieuwe regeling

30-03-1995

Onbekend.

V029