Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015

Geldend van 06-08-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie IJsselstein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Subsidieregeling afwijkende aanvraagtermijn gemeente IJsselstein

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-08-2015 nieuwe regeling

01-07-2015

Zenderstreeknieuws d.d. 5 augustus 2015; elektronisch Gemeenteblad

158840