1e wijziging van de Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012

Geldend van 21-07-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling 1e wijziging van de Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012
Citeertitel 1e wijziging van de Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2015 gewijzigde regeling: artikel 1, artikel 2a

02-07-2015

officiële bekendmakingen

Z/015661 AB/016096