Verordening van het algemeen bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent behandeling bezwaren Verordening behandeling bezwaren Waterschap De Dommel 2015

Geldend van 28-03-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap De Dommel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van het Waterschap De Dommel houdende regels omtrent behandeling bezwaren Verordening behandeling bezwaren Waterschap De Dommel 2015
Citeertitel Verordening behandeling bezwaren Waterschap De Dommel 2015
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 56 Waterschapswet
  2. artikel 77 Waterschapswet
  3. artikel 78 Waterschapswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening behandeling bezwaren 2010.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2019 Wijziging

27-02-2019

wsb-2019-2820

Z56429 / B873
03-03-2017 15-12-2016 28-03-2019 artikel 1

08-02-2017

Waterschapsblad, 23 februari 2017

.
01-08-2015 03-03-2017 Nieuwe regeling

15-07-2015

Elektronisch waterschapsblad nr. 1175, d.d. 24 juli 2015

Onbekend