Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

Geldend van 19-12-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  2. de Gemeentewet, met inachtneming van artikel 136 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  3. de Algemene wet bestuursrecht, en
  4. de Wet afschaffing plusregio's

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vastgesteld door de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2014 Nieuwe regeling

19-12-2014

Huis-aan-huisbladen en gemeentebladen deelnemende gemeenten

Onbekend