Regeling vervallen per 15-07-2023

Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015

Geldend van 17-06-2015 t/m 14-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015
Citeertitel Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2015 15-07-2023 nieuwe regeling

04-06-2015

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-52709.html, 16-06-2015

Onbekend.