Regeling vervallen per 01-01-2017

Gemeenschappelijke regeling Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Detailhandel
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015 01-01-2017 Nieuwe regeling

16-06-2015

Blad Gemeenschappelijke Regelingen nr. 148, 2 juli 2015

BBV/2015/1349