Regeling vervalt per 31-12-2029

Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

Geldend van 02-11-2023 t/m 30-12-2029

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016
Citeertitel Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu, financiën en economie
Eigen onderwerp Natuur en Milieu
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Asv, artikel 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2029.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2023 31-12-2029 artikel 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.4a, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13a, 2.14, 2.15, 2.16, 3.2, 3.3a, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12, 3.13, 4.2a

10-10-2023

prb-2023-12786

PZH-2023-839194783
01-01-2023 02-11-2023 bijlage 5

29-11-2022

prb-2022-14879

DOS-2022-0005287
14-12-2022 01-01-2023 artikel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4a, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.11a, 2.12, 2.13, 3.4, 3.8, 3.11, 3.11a, 3.11b, 3.12a, 3.14, 3.15, bijlage 6

29-11-2022

prb-2022-14674

DOS-2022-0005287
21-10-2021 14-12-2022 artikel 1.1, 1.3, 2.2, 2.4a, 2.5, 2.6, 2.7m 2.8, 2.9, 2.13, 2.13a, 2.16, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, bijlage 1, 2

05-10-2021

prb-2021-9745

PZH-2021-779199421
14-11-2020 21-10-2021 artikel 1.1, 1.5, 2.2, 2.4, 2.4a, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.11a, 2.12, 2.13, 3.4, 3.11a, 3.13, 4.2, bijlage 2

10-11-2020

prb-2020-8463

PZH-2020-0005744 (DOS-2020-747215223)
24-10-2019 14-11-2020 artikel 1.1, 1.4, 2.2, 2.4, 2.6, 2.11, 2.12, 2.13, 3.4, 3.8, 3.11, 3.13, 3.14, bijlage 5

08-10-2019

prb-2019-7027

Onbekend.
28-12-2018 01-07-2016 24-10-2019 Wijziging artikel onderdeel d; art. 3.4. onderdeel c, onder 2 en art. 3.11, onderdeel c, alsmede de wijzingen in bijlage 5, terug tot 1 januari 2018; en b. werkt art. 2.15 tot 1 juli 2016

03-12-2018

prb-2018-9759

PZH-2018-667359170
09-11-2017 28-12-2018 wijziging van de artikelen 1.1; 1.5; 2.13; 3.13. Vervallen zijn art. 2.12; 3.4. Nieuw bijlagen 4 en 5.

15-04-2015

Provinciaal Blad 2017, 5088

PZH-2017-615204878
03-10-2017 09-11-2017 wijziging van de artikelen 1.1; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.5; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15; bijlage 1, bijlage 2; bijlage 3. Nieuw toegevoegd: art. 1.8. Vervallen: art. 3.4

15-04-2015

Provinciaal Blad 2017, 4320 en 4321

PZH-2017-607194749
02-12-2016 01-09-2016 03-10-2017 wijziging van de artikelen 1.1; 3.8; 3.9; 3.12;3.16.

15-04-2015

Provinciaal Blad 2016, 6399

DOS-2013-0010135
23-02-2016 02-12-2016 wijziging van de artikelen 1.1; 3.8; 3.9; 3.12;3.16.

15-04-2015

Provinciaal Blad 2016, 1016

DOS-2013-0010135
21-04-2015 23-02-2016 nieuwe regeling

15-04-2015

Provinciaal Blad 2015, 2068

dos