Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014

Geldend van 01-05-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zutphen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014
Citeertitel Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie en de Erfgoedadviesraad 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Monumentenwet 1988, artikel 15
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1
 4. Woningwet, art. 1
 5. Besluit omgevingsrecht, art. 6.2
 6. Bouwverordening Zutphen, hoofdstuk 9
 7. Erfgoedverordening Gemeente Zutphen 2013
 8. "Nadere regels” ingevolge de Verordening op de Stads- en Landschapsschoon 2006
 9. Gemeentewet, art. 147
 10. Gemeentewet, art. 149
 11. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.2
 12. Woningwet, art. 8

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2014 Nieuwe regeling

07-04-2014

GVOP 2014 nr. 23976, 30-04-2014

18378