Nota Uitvoeringsbeleid Terrassen 2015

Geldend van 29-04-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lisse
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota Uitvoeringsbeleid Terrassen 2015
Citeertitel Nota Uitvoeringsbeleid Terrassen gemeente Lisse 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-47571

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, artikel 2:17, elfde lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2015 Onbekend

14-04-2015

gmb-2015-35962

Onbekend.