Regeling vervalt per 23-07-2024

Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Altena, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert houdende regels omtrent de GGD West-Brabant (Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant)

Geldend van 31-12-2019 t/m 22-07-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Breda
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Altena, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert houdende regels omtrent de GGD West-Brabant (Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet publieke gezondheid, art. 14
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanhef van deze regeling is gewijzigd.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019 23-07-2024 aanhef, artikel 14, 15, 19, 21

17-12-2019

stcrt-2019-71828

Onbekend.
10-03-2015 31-12-2019 Nieuwe regeling

16-09-2014

Staatscourant, 2015, 6124

42642