Beleidsregel verondiepen diepe plassen

Geldend van 26-07-2016 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Beleidsregel verondiepen diepe plassen
Citeertitel Beleidsregel verondiepen diepe plassen
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2016 Tekst is geactualiseerd

11-07-2016

Waterschapsblad 2016, 1344

Onbekend
05-03-2015 26-07-2016 Nieuwe regeling

03-03-2015

Waterschapsblad 1076, 05-03-2015

Geen.