Regeling vervallen per 01-01-2024

Algemene regels Waterschap Aa en Maas

Geldend van 26-03-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Algemene regels Waterschap Aa en Maas
Citeertitel Algemene regels Keur 2015
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-17514

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene regels Keur waterschap Aa en Maas 2013.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2021 01-01-2024 Derde partiële herziening

16-03-2021

wsb-2021-3526

Geen
01-01-2019 26-03-2021 Tweede partiële herziening

03-12-2018

wsb-2018-12845

Geen
15-02-2017 01-01-2019 Algemene regel 34 artikel 1 en kaart “Grondwaterdeelgebieden".

30-01-2017

Waterschapsblad 2017, 1345

Geen
26-07-2016 15-02-2017 Op enkele plaatsen is de tekst verduidelijkt genuanceerd of taalkundig verbeterd zodat de intentie beter tot uitdrukking komt, alsmede dat er verschillende praktijksituaties aan het licht zijn gekomen, waarvoor nog geen algemene regel was opgesteld, maar die zich wel uitstekend voor een algemene regel lenen. Hiervoor zijn aanvullende algemene regels geformuleerd.

11-07-2016

Waterschapsblad 2016, 134

Onbekend
05-03-2015 26-07-2016 Nieuwe regeling

03-03-2015

Waterschapsblad 1076, 05-03-2015

Geen.