Regeling vervallen per 01-01-2024

Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater

Geldend van 26-03-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater
Citeertitel Hydrologisch achtergronddocument versnelde afvoer
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2021 01-01-2024 Derde partiële herziening

16-03-2021

wsb-2021-3527

Geen
01-01-2019 26-03-2021 Tweede partiële herziening

03-12-2018

wsb-2018-12854

Geen.
26-07-2016 01-01-2019 Sinds de vaststelling van de ‘Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater’ op 3 maart 2015 is de behoefte ontstaan om op enkele plaatsen de tekst van de ‘Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater’ te verduidelijken zodat de intentie beter tot uitdrukking komt.

11-07-2016

Waterschapsblad 2016, 1344

Onbekend
05-03-2015 26-07-2016 Nieuwe regeling

03-03-2015

Waterschapsblad 1076, 05-03-2015

Geen.