Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta
Citeertitel Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, artikel 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 3, 23

15-06-2022

prb-2023-12568

Onbekend.
23-03-2023 01-01-2024 artikel 9

15-06-2022

prb-2023-2023

2022-806119678
10-09-2022 23-03-2023 artikel 3, 21, 23

15-06-2022

prb-2022-10825

2022-806119678
26-10-2018 10-09-2022 Wijziging van artikel 9

17-10-2018

prb-2018-7869

PZH-2018-659964067
10-02-2016 01-01-2016 26-10-2018 Vervangen van Bijlage 1: Kaart als bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta

19-02-2003

Prov. Blad 2016, 745

DOS-2014-0002534
01-01-2016 10-02-2016 wijziging van artikel 2; vervangen van bijlage 1 en toevoegen van bijlage 2

19-02-2003

Prov. Blad 2015, 7896

DOS-2014-0002534
27-02-2015 01-01-2016 wijziging van art. 4; art. 9, art. 23. Vervallen is art. 12.

19-02-2003

Prov. Blad 2015, 994

DOS-2014-0002534
14-01-2010 01-01-2010 27-02-2015 wijziging van art. 1; art. 3; art. 4; art. 23. Vervallen zijn de artikelen 19, 22 en 25.

19-02-2003

Prov. Blad 2010, 7

dos