Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement van Bestuur voor het Hoogheemraadschap van Delfland
Citeertitel Reglement van Bestuur voor het hoogheemraadschap van Delfland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 3, 20

15-06-2022

prb-2023-12564

Onbekend.
23-03-2023 01-01-2024 artikel 9

15-06-2022

prb-2023-2022

PZH-2022-806119678
10-09-2022 23-03-2023 artikel 4, 20

15-06-2022

prb-2022-10822

PZH-2022-806119678
01-01-2019 10-09-2022 Wijziging artikelen 2, 7 en 9. De bijlage wordt vervangen door een nieuwe bijlage

17-10-2018

prb-2018-9462

PZH-2018-660074740
27-02-2015 01-09-2014 01-01-2019 Wijziging art.4, 9, 11, 20

28-01-2015

Provinciaal blad, 2015, 993

kenmerk 6770
11-08-2006 31-03-2008 Nieuwe regeling

24-05-2006

Provinciaal blad, 2006, 52

Voordracht Gedeputeerde Staten van 25 april 2006, nummer 5689